Czym jest fala?


Jedno marzenie:
"Wrastający liderzy,
rozwijające się grupy młodzieżowe,
zdrowe wspólnoty,
przemienione społeczeństwo"

Wszystko zaczęło się przeszło w 1996 od wspólnego marzenia, które zjednoczyło grupę młodych przywódców z kilku polskich denominacji protestanckich oraz działaczy międzynarodowej organizacji misyjnej Josiah Venture. Obserwując szybkie zmiany zachodzące w polskiej rzeczywistości oraz wyzwania stające w ich wyniku przed młodym pokoleniem, postawiliśmy sobie za cel wyjść naprzeciw potrzebom współczesnej młodzieży poprzez zaproponowanie wartościowej, a jednocześnie atrakcyjnej alternatywy dla duchowej i intelektualnej pustki, której doświadczamy tak często w głównym nurcie dzisiejszej kultury. Nasze działania oparliśmy o silne przekonanie, że drogą do prawdziwego spełnienia oraz pełnego potencjału człowieczeństwa jest osobista relacja z Bogiem, która jest możliwa dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i żywemu przykładowi Jezusa Chrystusa. To w kontekście tej relacji oraz autentycznej chrześcijańskiej wspólnoty dochodzi do głębokiej i trwałej przemiany indywidualnego charakteru, która jest pierwszym krokiem do przemiany całego społeczeństwa w zgodzie z tymi wartościami, o których czytamy na kartach Nowego Testamentu.

Zainspirowani i zjednoczeni tą wizją, rozpoczęliśmy konkretne inicjatywy zmierzające do jej realizacji. Przez kilka kolejnych lat udało nam się zorganizować serię letnich i zimowych obozów ewangelizacyjnych, gdzie oprócz sportu, zabaw, warsztatów i nauki języków obcych zaoferowaliśmy uczestnikom możliwość głębszego zastanowienia nad znaczeniem życia, śmierci i nauczania Jezusa dla własnego życia. Organizowaliśmy też co roku szkolenia dla liderów młodzieżowych z wielu róźnych kościołów i denominacji chrześcijańskich, w których kierowaliśmy się przekonaniem Jezusa, że przywódcy formowani są wtedy, gdy pozostają w bliskiej relacji z ludźmi, którzy są dla nich przykładem. W efekcie przemian zachodzących w ich własnym życiu sami stają się wkrótce narzędziami przemian w życiu innych osób.

W 2003 roku nasza międzynarodowa grupa liderów z czterech różnych denominacji chrześcijańskich doszła do wniosku, że możemy skuteczniej realizować wspólne cele poprzez powołanie oficjalnego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy się jako niedochodowa organizacja o nazwie Fala, której misją jest wyposażanie młodych liderów do wypełniania nakazu Chrystusa zapisanego w Ewangelii Mateusza:
Głównym sposobem realizacji tej misji jest dla Fali szkolenie młodych przywódców do służby opartej o przykład Chrystusa. Aby biblijne prawdy i zasady znalazły w ich życiu znaczenie i praktyczne zastosowanie, inwestujemy bardzo dużo czasu zarówno w interaktywne szkolenia i doradztwo personalne, jak i obozy, których zamysłem jest rozbudzenie zapału grup młodzieżowych do ewangelizacji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat około 7.500 młodych osób miało okazję uczestniczyć w przeszło 110 obozach, a ponad 427 nowych liderów z 10 różnych denominacji wzięło udział w naszych szkoleniach.
* Obozy językowe i sportowe oraz staż
* Konferencje dla gimnazjalistów (El Dorado), dziewcząt, i liderów młodziezowych (100°C)
* IPU (Intensywny Program Uczniostwa) – 9-cio miesięczyny kurs połączony z praktyką w kościele
* SGS (Szkolenie Grup Służby) – 5-cio weekendowe szkolenie
* Artios - Rejonalne Dni Grup Służby
 

Greg Carlson,

Michał Skiba,

Piotr Dymkowski,

Łukasz Kropisz,

Susan Ellis,

Dan Hashhttps://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html designlogo.pl adwokat kraków http://skyclinic.pl/ http://www.atlas-poland.pl
Strona główna
Czym jest fala?
Szkolenie
Toolbox
Kontakt i linki
Forum back