Szkolenie Grup Służby (SGS)

Obserwując zarówno życie Pana Jezusa, jak i początkowe stadia kształtowania się Kościoła opisane w Dziejach Apostolskich, widzimy wyraźnie, że służba Chrystusa i Jego uczniów opierała się na pracy zespołowej. Jezus i Apostołowie, Paweł i Barnaba, Tytus i ustanowiona przez niego grupa starszych - te wszystkie przykłady doprowadzają nas do przekonania, że również w służbie z młodzieżą konieczna jest współpraca grupy prowadzonych przez Ducha Świętego ludzi, którzy będą ją wspólnie inicjować, prowadzić i kształtować.

SGS/Nowy Tomyśl
21-22 październik, 2011
9-10 grudzień, 2011
20-21 styczeń, 2012
17-18 luty, 2012
16-17 marzec, 2012

SGS/Warszawa
4-5 listopada, 2011
6-7 stycznia, 2012
24-25 luty, 2012

 

Dla lidera grupy młodzieżowej i co najmniej dwóch członków grupy służby, którzy są:

• wierni,

• gotowi poświęcić swój czas

• gotowi do nauki,

• czynnie zaangażowani w życie grupy młodzieżowej.


 


1) Wspólnota:

Zachęcenie i inspiracja płynące z Bożego Słowa oraz działania Bogaw życiu tych, którzy służą młodzieży

Wspólneuwielbienie Boga

Wsparciemodlitewne

Wspólneposiłki, zabawy i nocne rozmowyz innymi liderami i członkamigrup służby

2) Wykłady:

Poszukiwanieinspiracji i wzoru dla naszej służby w oparciu o przykładJezusa i pierwotnego Kościoła

WielkiePrzykazanie i Wielkie Posłannictwow życiu Jezusa

Strategiasłużby Jezusa i jej elementy:

Budowanie

Wyposażanie

Zdobywanie

3) Warsztaty:

Pracaw grupach służby:

Ocenastanu obecnego omawianych dziedzin życia osobistego oraz naszejsłużby jako grupy

Szukaniewoli Bożej i wyznaczanie celów, które chcielibyśmyosiągnąć osobiście i jako grupa, opracowywanie konkretnychplanów, które pomogą nam realizować ustalone cele

4) Seminaria:

Zajęcia dla liderów młodzieżowych, których zadaniem jest prowadzenie i kształtowanie uczniów w grupie służby (m.in. przekazywanie wizji, opieka nad członkami grupy służby, owocna współpraca z przełożonymi)

Praktyczne narzędzia dla członków grup służby, które będą pomocą w ich życiu osobistym i służbie (m.in. Skuteczne planowanie, Studiowanie i przekazywanie Słowa Bożego, Poradnictwo i Języki miłości)Od lidera oczekuje się:

• Prowadzenia członków Grupy Służby w pracy podczas szkolenia a także pomiędzy zjazdami,

• utrzymywania systematycznego kontaktu z pastorem lub przełożonym w sprawie szkolenia,

 

Od członka Grupy Służby oczekuje się:

• uczestnictwa we wszystkich zjazdach (jedna nieobecność może być usprawiedliwiona),

• czynnego udziału w szkoleniu,

• wykonywania zadań domowych,

• wykazywania troski o rówieśników, zarówno tych z grupy, jak i tych z zewnątrz.


 Daniel Eifling eifling@mac.com


https://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html designlogo.pl sterydy w tabletkach sterydy online adwokat kraków http://skyclinic.pl/ https://outlet-wear.com/ http://www.atlas-poland.pl
Strona główna
Czym jest fala?
Szkolenie
Toolbox
Kontakt i linki
Forum back